کمترین: 
0
بیشترین: 
1306
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1300
زمان: 
12/14 13:50
قیمت لیر ترکیه امروز 14 اسفند 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 14 اسفند 1396 , 1300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/14 09:40","price":0},{"date":"1396/12/14 09:50","price":1306},{"date":"1396/12/14 11:10","price":0},{"date":"1396/12/14 11:20","price":1306},{"date":"1396/12/14 11:50","price":1302},{"date":"1396/12/14 13:50","price":1300}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398