کمترین: 
0
بیشترین: 
1345
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1345
زمان: 
12/14 11:20
قیمت درهم امارات امروز 14 اسفند 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 14 اسفند 1396 , 1345 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/14 09:40","price":0},{"date":"1396/12/14 09:50","price":1342},{"date":"1396/12/14 11:10","price":0},{"date":"1396/12/14 11:20","price":1345}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398