کمترین: 
0
بیشترین: 
4906
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4906
زمان: 
12/14 11:20
قیمت دلار نقدی / افشار امروز 14 اسفند 1396
قیمت دلار نقدی / افشاردر تاریخ 14 اسفند 1396 , 4906 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/14 09:40","price":0},{"date":"1396/12/14 09:50","price":4906},{"date":"1396/12/14 11:10","price":0},{"date":"1396/12/14 11:20","price":4906}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1399