کمترین: 
0
بیشترین: 
4770
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4770
زمان: 
12/14 11:20
قیمت دلار امروزی / سبزه امروز 14 اسفند 1396
قیمت دلار امروزی / سبزهدر تاریخ 14 اسفند 1396 , 4770 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/14 09:40","price":0},{"date":"1396/12/14 09:50","price":4770},{"date":"1396/12/14 11:10","price":0},{"date":"1396/12/14 11:20","price":4770}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398