کمترین: 
0
بیشترین: 
4778
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4769
زمان: 
12/14 12:50
قیمت دلار امروز 14 اسفند 1396

قیمت دلاردر تاریخ 14 اسفند 1396 , 4769 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/14 09:50","price":4770},{"date":"1396/12/14 11:20","price":4778},{"date":"1396/12/14 11:30","price":4776},{"date":"1396/12/14 11:40","price":4772},{"date":"1396/12/14 11:50","price":4771},{"date":"1396/12/14 12:00","price":4764},{"date":"1396/12/14 12:10","price":4766},{"date":"1396/12/14 12:20","price":4764},{"date":"1396/12/14 12:30","price":4765},{"date":"1396/12/14 12:40","price":4763},{"date":"1396/12/14 12:50","price":4769}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398