کمترین: 
0
بیشترین: 
2197
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2197
زمان: 
12/14 11:20
قیمت منات آذربایجان امروز 14 اسفند 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 14 اسفند 1396 , 2197 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/14 09:10","price":2197},{"date":"1396/12/14 11:10","price":0},{"date":"1396/12/14 11:20","price":2197}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398