کمترین: 
0
بیشترین: 
957.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
957.7
زمان: 
12/14 11:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 14 اسفند 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 14 اسفند 1396 , 957.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/14 09:10","price":957.7},{"date":"1396/12/14 09:40","price":0},{"date":"1396/12/14 09:50","price":957.7},{"date":"1396/12/14 11:10","price":0},{"date":"1396/12/14 11:20","price":957.7}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398