کمترین: 
0
بیشترین: 
3366.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3366.9
زمان: 
12/14 11:20
قیمت روپیه پاکستان امروز 14 اسفند 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 14 اسفند 1396 , 3366.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/14 09:10","price":3366.9},{"date":"1396/12/14 09:40","price":0},{"date":"1396/12/14 09:50","price":3366.9},{"date":"1396/12/14 11:10","price":0},{"date":"1396/12/14 11:20","price":3366.9}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398