کمترین: 
0
بیشترین: 
57.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
57.6
زمان: 
12/14 11:20
قیمت روپیه هند امروز 14 اسفند 1396
قیمت روپیه هنددر تاریخ 14 اسفند 1396 , 57.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/14 09:10","price":57.6},{"date":"1396/12/14 09:40","price":0},{"date":"1396/12/14 09:50","price":57.6},{"date":"1396/12/14 11:10","price":0},{"date":"1396/12/14 11:20","price":57.6}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398