کمترین: 
0
بیشترین: 
996
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
996
زمان: 
12/14 11:20
قیمت ریال عربستان امروز 14 اسفند 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 14 اسفند 1396 , 996 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/14 09:10","price":996},{"date":"1396/12/14 09:40","price":0},{"date":"1396/12/14 09:50","price":996},{"date":"1396/12/14 11:10","price":0},{"date":"1396/12/14 11:20","price":996}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398