کمترین: 
0
بیشترین: 
479.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
479.2
زمان: 
12/14 11:20
قیمت کرون نروژ امروز 14 اسفند 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 14 اسفند 1396 , 479.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/14 09:10","price":479.2},{"date":"1396/12/14 09:40","price":0},{"date":"1396/12/14 09:50","price":479.2},{"date":"1396/12/14 11:10","price":0},{"date":"1396/12/14 11:20","price":479.2}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398