کمترین: 
0
بیشترین: 
452.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
452.5
زمان: 
12/14 11:20
قیمت کرون سوئد امروز 14 اسفند 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 14 اسفند 1396 , 452.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/14 09:10","price":452.5},{"date":"1396/12/14 09:40","price":0},{"date":"1396/12/14 09:50","price":452.5},{"date":"1396/12/14 11:10","price":0},{"date":"1396/12/14 11:20","price":452.5}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398