کمترین: 
0
بیشترین: 
2895.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2895.4
زمان: 
12/14 11:20
قیمت دلار استرالیا امروز 14 اسفند 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 14 اسفند 1396 , 2895.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/14 09:10","price":2895.4},{"date":"1396/12/14 09:40","price":0},{"date":"1396/12/14 09:50","price":2895.4},{"date":"1396/12/14 11:10","price":0},{"date":"1396/12/14 11:20","price":2895.4}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398