کمترین: 
0
بیشترین: 
2896.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2896.5
زمان: 
12/14 11:20
قیمت دلار کانادا امروز 14 اسفند 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 14 اسفند 1396 , 2896.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/14 09:10","price":2896.5},{"date":"1396/12/14 09:40","price":0},{"date":"1396/12/14 09:50","price":2896.5},{"date":"1396/12/14 11:10","price":0},{"date":"1396/12/14 11:20","price":2896.5}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398