کمترین: 
0
بیشترین: 
590.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
590.1
زمان: 
12/14 11:20
قیمت یوان چین امروز 14 اسفند 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 14 اسفند 1396 , 590.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/14 09:10","price":590.1},{"date":"1396/12/14 09:40","price":0},{"date":"1396/12/14 09:50","price":590.1},{"date":"1396/12/14 11:10","price":0},{"date":"1396/12/14 11:20","price":590.1}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398