کمترین: 
0
بیشترین: 
979.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
979.9
زمان: 
12/14 11:20
قیمت لیر ترکیه امروز 14 اسفند 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 14 اسفند 1396 , 979.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/14 09:10","price":979.9},{"date":"1396/12/14 09:40","price":0},{"date":"1396/12/14 09:50","price":979.9},{"date":"1396/12/14 11:10","price":0},{"date":"1396/12/14 11:20","price":979.9}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398