کمترین: 
0
بیشترین: 
3735
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3735
زمان: 
12/14 11:20
قیمت دلار امروز 14 اسفند 1396
قیمت دلاردر تاریخ 14 اسفند 1396 , 3735 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/14 09:10","price":3735},{"date":"1396/12/14 09:40","price":0},{"date":"1396/12/14 09:50","price":3735},{"date":"1396/12/14 11:10","price":0},{"date":"1396/12/14 11:20","price":3735}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398