کمترین: 
1317.94
بیشترین: 
1327.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1319.06
زمان: 
12/14 23:55
قیمت اونس طلا امروز 14 اسفند 1396
قیمت اونس طلادر تاریخ 14 اسفند 1396 , 1319.06 است.
تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398