کمترین: 
0
بیشترین: 
2955
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2955
زمان: 
12/13 16:20
قیمت منات آذربایجان امروز 13 اسفند 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 13 اسفند 1396 , 2955 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/13 14:50","price":0},{"date":"1396/12/13 15:00","price":2940},{"date":"1396/12/13 16:20","price":2955}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399