کمترین: 
0
بیشترین: 
92
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
92
زمان: 
12/13 15:00
قیمت روبل روسیه امروز 13 اسفند 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 13 اسفند 1396 , 92 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/13 14:50","price":0},{"date":"1396/12/13 15:00","price":92}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398