کمترین: 
0
بیشترین: 
12
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12
زمان: 
12/13 15:00
قیمت لیر سوریه امروز 13 اسفند 1396
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 13 اسفند 1396 , 12 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/13 14:50","price":0},{"date":"1396/12/13 15:00","price":12}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398