کمترین: 
0
بیشترین: 
12400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12400
زمان: 
12/13 15:00
قیمت ریال عمان امروز 13 اسفند 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 13 اسفند 1396 , 12400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/13 14:50","price":0},{"date":"1396/12/13 15:00","price":12400}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398