کمترین: 
0
بیشترین: 
1275
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1275
زمان: 
12/13 15:20
قیمت ریال عربستان امروز 13 اسفند 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 13 اسفند 1396 , 1275 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/13 14:50","price":0},{"date":"1396/12/13 15:00","price":1270},{"date":"1396/12/13 15:20","price":1275}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398