کمترین: 
0
بیشترین: 
70
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
70
زمان: 
12/13 15:00
قیمت افغانی امروز 13 اسفند 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 13 اسفند 1396 , 70 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/13 14:50","price":0},{"date":"1396/12/13 15:00","price":70}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398