کمترین: 
0
بیشترین: 
3650
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3650
زمان: 
12/13 15:00
قیمت دلار نیوزیلند امروز 13 اسفند 1396
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 13 اسفند 1396 , 3650 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/13 14:50","price":0},{"date":"1396/12/13 15:00","price":3650}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398