کمترین: 
0
بیشترین: 
5490
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5490
زمان: 
12/13 15:00
قیمت یورو امروز 13 اسفند 1396
قیمت یورودر تاریخ 13 اسفند 1396 , 5490 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/13 14:50","price":0},{"date":"1396/12/13 15:00","price":5490}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398