کمترین: 
0
بیشترین: 
4883
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4883
زمان: 
12/13 15:00
قیمت دلار فردایی / افشار امروز 13 اسفند 1396
قیمت دلار فردایی / افشاردر تاریخ 13 اسفند 1396 , 4883 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/13 14:50","price":0},{"date":"1396/12/13 15:00","price":4883}
بروزرسانی در تاریخ 15 مرداد 1399