کمترین: 
148908
بیشترین: 
149209
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
149023
زمان: 
12/13 20:45
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 13 اسفند 1396
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 13 اسفند 1396 , 149023 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/13 14:10","price":149186},{"date":"1396/12/13 14:20","price":149116},{"date":"1396/12/13 14:55","price":149024},{"date":"1396/12/13 18:40","price":149209},{"date":"1396/12/13 18:45","price":149139},{"date":"1396/12/13 18:55","price":149185},{"date":"1396/12/13 19:10","price":149093},{"date":"1396/12/13 19:30","price":148908},{"date":"1396/12/13 20:45","price":149023}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398