کمترین: 
1543000
بیشترین: 
1557000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1543000
زمان: 
12/13 14:00
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 13 اسفند 1396
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 13 اسفند 1396 , 1543000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/13 12:36","price":1552000},{"date":"1396/12/13 13:12","price":1557000},{"date":"1396/12/13 14:00","price":1543000}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398