کمترین: 
1541000
بیشترین: 
1555000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1541000
زمان: 
12/13 14:00
قیمت سکه بهار آزادی امروز 13 اسفند 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 13 اسفند 1396 , 1541000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/13 12:36","price":1550000},{"date":"1396/12/13 13:12","price":1555000},{"date":"1396/12/13 14:00","price":1541000}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398