کمترین: 
496000
بیشترین: 
498000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
498000
زمان: 
12/13 16:30
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 13 اسفند 1396
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 13 اسفند 1396 , 498000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/13 12:18","price":496000},{"date":"1396/12/13 12:48","price":497000},{"date":"1396/12/13 16:30","price":498000}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399