کمترین: 
1570000
بیشترین: 
1592000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1591000
زمان: 
12/13 19:36
قیمت سکه امامی امروز 13 اسفند 1396
قیمت سکه امامیدر تاریخ 13 اسفند 1396 , 1591000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/13 12:00","price":1570000},{"date":"1396/12/13 12:18","price":1576000},{"date":"1396/12/13 12:36","price":1585000},{"date":"1396/12/13 14:06","price":1580000},{"date":"1396/12/13 15:36","price":1590000},{"date":"1396/12/13 16:30","price":1592000},{"date":"1396/12/13 17:06","price":1590000},{"date":"1396/12/13 19:36","price":1591000}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398