کمترین: 
779000
بیشترین: 
784000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
784000
زمان: 
12/13 15:36
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 13 اسفند 1396
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 13 اسفند 1396 , 784000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/13 11:54","price":779000},{"date":"1396/12/13 12:30","price":782000},{"date":"1396/12/13 15:36","price":784000}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398