کمترین: 
778000
بیشترین: 
783000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
783000
زمان: 
12/13 15:36
قیمت نیم سکه امروز 13 اسفند 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 13 اسفند 1396 , 783000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/13 11:54","price":778000},{"date":"1396/12/13 12:30","price":781000},{"date":"1396/12/13 15:36","price":783000}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398