کمترین: 
0
بیشترین: 
609
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
609
زمان: 
12/13 15:00
قیمت کرون نروژ امروز 13 اسفند 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 13 اسفند 1396 , 609 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/13 11:30","price":609},{"date":"1396/12/13 14:50","price":0},{"date":"1396/12/13 15:00","price":609}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398