کمترین: 
0
بیشترین: 
1306
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1306
زمان: 
12/13 15:00
قیمت لیر ترکیه امروز 13 اسفند 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 13 اسفند 1396 , 1306 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/13 11:30","price":1306},{"date":"1396/12/13 14:50","price":0},{"date":"1396/12/13 15:00","price":1306}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398