کمترین: 
97354.3
بیشترین: 
97416.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
97354.3
زمان: 
12/13 14:10
قیمت شاخص بورس امروز 13 اسفند 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 13 اسفند 1396 , 97354.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/13 11:10","price":97411.0},{"date":"1396/12/13 11:20","price":97416.8},{"date":"1396/12/13 11:30","price":97412.5},{"date":"1396/12/13 14:10","price":97354.3}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398