کمترین: 
0
بیشترین: 
3910
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3910
زمان: 
12/13 15:00
قیمت دلار کانادا امروز 13 اسفند 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 13 اسفند 1396 , 3910 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/13 11:00","price":3910},{"date":"1396/12/13 14:50","price":0},{"date":"1396/12/13 15:00","price":3910}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398