کمترین: 
0
بیشترین: 
590
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
582
زمان: 
12/13 16:50
قیمت کرون سوئد امروز 13 اسفند 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 13 اسفند 1396 , 582 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/13 10:10","price":584},{"date":"1396/12/13 11:30","price":590},{"date":"1396/12/13 14:50","price":0},{"date":"1396/12/13 15:00","price":590},{"date":"1396/12/13 16:50","price":582}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398