کمترین: 
0
بیشترین: 
5510
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5150
زمان: 
12/13 17:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 13 اسفند 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 13 اسفند 1396 , 5150 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/13 10:10","price":5200},{"date":"1396/12/13 10:40","price":5280},{"date":"1396/12/13 11:10","price":5200},{"date":"1396/12/13 11:20","price":5280},{"date":"1396/12/13 11:30","price":5250},{"date":"1396/12/13 14:50","price":0},{"date":"1396/12/13 15:00","price":5510},{"date":"1396/12/13 17:10","price":5150}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398