کمترین: 
858
بیشترین: 
875
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
874.5
زمان: 
12/13 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 13 اسفند 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 13 اسفند 1396 , 874.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/13 00:00","price":875},{"date":"1396/12/13 00:30","price":874},{"date":"1396/12/13 01:00","price":872.4},{"date":"1396/12/13 05:30","price":871.25},{"date":"1396/12/13 06:00","price":870.69},{"date":"1396/12/13 08:30","price":863},{"date":"1396/12/13 09:00","price":865},{"date":"1396/12/13 09:30","price":863.5},{"date":"1396/12/13 10:00","price":864.18},{"date":"1396/12/13 10:30","price":863},{"date":"1396/12/13 11:00","price":859},{"date":"1396/12/13 14:30","price":863},{"date":"1396/12/13 15:00","price":858},{"date":"1396/12/13 15:30","price":862.9},{"date":"1396/12/13 16:00","price":862.72},{"date":"1396/12/13 16:30","price":865.57},{"date":"1396/12/13 17:30","price":869.99},{"date":"1396/12/13 18:00","price":870},{"date":"1396/12/13 18:30","price":871},{"date":"1396/12/13 19:00","price":867},{"date":"1396/12/13 19:30","price":862.27},{"date":"1396/12/13 20:00","price":869.62},{"date":"1396/12/13 20:30","price":872.05},{"date":"1396/12/13 21:00","price":872.4},{"date":"1396/12/13 21:30","price":871.81},{"date":"1396/12/13 22:30","price":873},{"date":"1396/12/13 23:00","price":869.35},{"date":"1396/12/13 23:30","price":874.5}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399