کمترین: 
11123
بیشترین: 
11474
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11373
زمان: 
12/13 23:30
قیمت بیت کوین امروز 13 اسفند 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 13 اسفند 1396 , 11373 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/13 00:00","price":11467},{"date":"1396/12/13 00:30","price":11474},{"date":"1396/12/13 01:00","price":11350},{"date":"1396/12/13 05:30","price":11382},{"date":"1396/12/13 06:00","price":11316},{"date":"1396/12/13 08:30","price":11171},{"date":"1396/12/13 09:00","price":11191},{"date":"1396/12/13 09:30","price":11193},{"date":"1396/12/13 10:00","price":11186},{"date":"1396/12/13 11:00","price":11123},{"date":"1396/12/13 14:30","price":11212},{"date":"1396/12/13 15:00","price":11129},{"date":"1396/12/13 15:30","price":11135},{"date":"1396/12/13 16:00","price":11144},{"date":"1396/12/13 16:30","price":11200},{"date":"1396/12/13 17:30","price":11150},{"date":"1396/12/13 18:00","price":11184},{"date":"1396/12/13 18:30","price":11126},{"date":"1396/12/13 19:30","price":11131},{"date":"1396/12/13 20:00","price":11148},{"date":"1396/12/13 21:00","price":11125},{"date":"1396/12/13 21:30","price":11131},{"date":"1396/12/13 22:00","price":11287},{"date":"1396/12/13 22:30","price":11350},{"date":"1396/12/13 23:30","price":11373}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398