کمترین: 
2940
بیشترین: 
2940
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2940
زمان: 
12/12 14:40
قیمت منات آذربایجان امروز 12 اسفند 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 12 اسفند 1396 , 2940 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/12 14:40","price":2940}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399