کمترین: 
330000
بیشترین: 
340000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
340000
زمان: 
12/12 16:12
قیمت سکه گرمی خرده فروشی امروز 12 اسفند 1396
قیمت سکه گرمی خرده فروشیدر تاریخ 12 اسفند 1396 , 340000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/12 13:54","price":330000},{"date":"1396/12/12 16:00","price":331000},{"date":"1396/12/12 16:12","price":340000}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398