کمترین: 
774000
بیشترین: 
781000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
776000
زمان: 
12/12 20:06
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 12 اسفند 1396
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 12 اسفند 1396 , 776000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/12 13:54","price":774000},{"date":"1396/12/12 15:30","price":776000},{"date":"1396/12/12 16:00","price":777000},{"date":"1396/12/12 16:12","price":781000},{"date":"1396/12/12 20:06","price":776000}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398