کمترین: 
773000
بیشترین: 
780000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
775000
زمان: 
12/12 20:06
قیمت نیم سکه امروز 12 اسفند 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 12 اسفند 1396 , 775000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/12 13:54","price":773000},{"date":"1396/12/12 15:30","price":775000},{"date":"1396/12/12 16:00","price":776000},{"date":"1396/12/12 16:12","price":780000},{"date":"1396/12/12 20:06","price":775000}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398