کمترین: 
491000
بیشترین: 
497000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
491000
زمان: 
12/12 19:24
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 12 اسفند 1396
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 12 اسفند 1396 , 491000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/12 13:42","price":491000},{"date":"1396/12/12 13:54","price":494000},{"date":"1396/12/12 16:00","price":497000},{"date":"1396/12/12 16:48","price":496000},{"date":"1396/12/12 19:24","price":491000}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398