کمترین: 
490000
بیشترین: 
496000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
490000
زمان: 
12/12 19:24
قیمت ربع سکه امروز 12 اسفند 1396
قیمت ربع سکهدر تاریخ 12 اسفند 1396 , 490000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/12 13:42","price":490000},{"date":"1396/12/12 13:54","price":493000},{"date":"1396/12/12 16:00","price":496000},{"date":"1396/12/12 16:48","price":495000},{"date":"1396/12/12 19:24","price":490000}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398