کمترین: 
788
بیشترین: 
798
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
798
زمان: 
12/12 13:00
قیمت یوان چین امروز 12 اسفند 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 12 اسفند 1396 , 798 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/12 11:20","price":788},{"date":"1396/12/12 11:30","price":790},{"date":"1396/12/12 12:00","price":788},{"date":"1396/12/12 12:50","price":795},{"date":"1396/12/12 13:00","price":798}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398