کمترین: 
97388.7
بیشترین: 
97611.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
97388.7
زمان: 
12/12 14:10
قیمت شاخص بورس امروز 12 اسفند 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 12 اسفند 1396 , 97388.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/12 11:10","price":97611.5},{"date":"1396/12/12 11:20","price":97590.9},{"date":"1396/12/12 11:30","price":97561.5},{"date":"1396/12/12 11:40","price":97548.4},{"date":"1396/12/12 14:10","price":97388.7}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398